St. Trudoschool over VeiligeScholen

gonnie3De Trudoschool neemt in het kader van het pestprotocol al jaren het veiligheidsonderzoek af. Het geeft ons inzicht in de mate waarin pestgedrag voorkomt en hoe leerlingen dit ervaren. Ook zien we aan de hand daarvan waar we de focus op moeten leggen. Uiteraard is de driehoek ouder-kind-school erg belangrijk. Korte lijntjes en zaken bespreekbaar maken zijn inmiddels een vanzelfsprekendheid in de dagelijkse praktijk. Andere acties die voortvloeien uit het onderzoek zijn meer surveillance op de speelplaats, met het team (inclusief onderwijs ondersteunend personeel) een eenduidige aanpak hoe je met kinderen en incidenten op het plein omgaat. Met resultaat: kinderen en ouders ervaren de school als veilig (9% gepeste kinderen is gedaald naar 0 tot 3%)!

Gonnie Verhagen, directeur St. Trudoschool te Helmond

Certificaat

Om scholen te stimuleren pesten blijvend onder de aandacht te houden, hebben we het certificaat ‘Veilige School’ ontwikkeld. Als uw school na uitvoering van het veiligheidsonderzoek in aanmerking komt voor het certificaat kunt u uw school daarvoor aanmelden en ontvangt u het certificaat, een bijbehorende deursticker en banner voor op uw website. Zodat iedereen kan zien dat uw school een Veilige School is!

Lees verder

Om het certificaat het Veilige School te verkrijgen, dient uw school aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het percentage gepeste leerlingen op schoolniveau (onderzoek afgenomen in de groepen 5 tot en met 8) is minder dan 4% (landelijk gemiddelde is 9%);
  • Er is een aantoonbaar geïmplementeerd veiligheidsplan dat voldoet aan de eisen die het ministerie van onderwijs daaraan stelt;
  • De school heeft een vertrouwenspersoon en pestcoördinator;
  • ‘De sociaal veilige school’ is structureel onderdeel van de agenda;
  • De onderzoeken zijn afgenomen conform de instructie van VeiligeScholen.

Een certificaat is een jaar geldig. Om het veiligheidscertificaat te krijgen vult u na afronding van het onderzoek het aanvraagformulier in op het platform.

VeiligeScholen controleert op diverse manieren of het onderzoek op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Controle vindt plaats door analyse van resultaten. Bij twijfel over de juiste uitvoering van de data kan VeiligeScholen nader onderzoek uitvoeren. Meer informatie over deze controle van onderzoeksgegevens en consequenties bij onregelmatigheden kunt u vinden in onze algemene voorwaarden.

Week van de veilige school

Let op uw postbus!

In de week van de veilige school ontvangt u een ansichtkaart van veiligescholen.nl!

Kosten

VeiligeScholen wil graag een maatschappelijke bijdrage leveren om pesten terug te dringen. We houden de kosten daarom laag en transparant. De kosten per school zijn € 125 (inclusief BTW) per schooljaar. Voor dit bedrag sluit de school een jaarabonnement voor VeiligeScholen af. In het betreffende schooljaar kan de school onbeperkt gebruik maken van het platform.

Aanmelden

Wilt u uw school aanmelden voor VeiligeScholen? Dat kan heel eenvoudig en snel door op onderstaande aanmeldknop te klikken.

Aanmelden

Hebt u eerst nog vragen of wilt u graag nog spreken met een van onze adviseurs? Dat kan natuurlijk ook!

Eerst contact

Wilt u de onderzoeken niet zelf regelen maar laten uitvoeren door de School & Innovatie Groep neem dan telefonisch contact op met 038 – 4202130 of mail naar info@schoolinnovatiegroep.nl